เป้าหมายหลัก

week 10

สรุปองค์ความรู้ เรื่อง HOME  ( Quarter 3 )
เป้าหมาย
           เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของการแสดงออกที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ในท้องถิ่น มีทักษะการคิด สื่อสารให้เหตุผลต่อสิ่งต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์สืบต่อไป


บรรยากาศอ่างน้ำนิวซีแลนด์


บ้านฉันบ้านเรา


ภาระงาน


Body Scanปฏิบัติให้เห็นจริง ( วิทย์ครับ )
 คลิป VDOสรุปองค์ความรู้ ปิด Quarter 3 จัดตรงกับวันเด็กครับผม

ท่านรองอนุวัฒน์   ไชยวงค์ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานนักเรียนเป็นการสรุป การประเมินการเรียนรู้ที่น่าภาคภูมิใจของนักเรียน ครู 
ผู้บริหาร สถานศึกษา และชุมชน
ขอบคุณครับ ครูอั๋นครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น