เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชิ้นงาน

My works
อพยพมาครั้งแรก ลง ฮอลิเคอร์ปเตอร์ ณโรงเรียนบ้านปรางค์

 อาศัยอยู่ศูนย์อพยพบ้านน้ำยาว ตำบลน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 วางแผน การ์ตูนช่อง

 ลงมืออย่างแข็งขัน กลัวไม่ทันเวลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น