เป้าหมายหลัก

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พบครูต๋อย ครูภร ครูอ้อน

ไม่มีหินก้อนใดโง่


        ช่วงเช้า ครูต๋อยแจกหนังสือเรื่อง “อธิฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว” ให้นำไปอ่านแล้วให้แสดงความคิดเห็น  

              ครูพรช่วยชี้แนะและให้ความรู้การจัดกิจกรรมจิตศึกษาที่จะนำไปใช้โดยให้ยึดหลักการฝึกปฏิบัติจริงมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสติ คือมีความรู้สึกและการรู้ตัว


                  ครูต๋อยมาช่วยเสริมเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ในกิจกรรมและวิธีการโน้มน้าวจิตใจนักเรียนและครูอ้อนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียนและโรงเรียน


                  จากนั้นเพื่อนครูทุกคนอ่านวรรณกรรม “เรื่องอธิฐานสิจ๊ะ กับนางฟ้าสีเขียว” จนถึงเวลาเที่ยง จึงไปรับประทานอาหารกลางวัน วันนี้มีแกงเผ็ดหมู ผัดผักคะน้า และส้มตำ


                    ช่วงบ่ายครูอ้อนให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพสไลด์เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน 


ขอบคุณครูพร ครูต๋อย ครูอ้อน ครับผม


ขอบคุณครับ
ครูอันครับผมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น