เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แผนการเรียนรู้

" วิพากษ์แผน "

          กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันนี้สำคัญยิ่งสำหรับพวกเราทุกคน เป็นการนำเสนอปฏิทินและแผนการเรียนรู้ที่ได้จัดทำมาหลายวัน โดยมีครูใหญ่ ครูต๋อย ครูภร มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เริ่มจากครูเอ๋นำแผนการเรียนรู้เรื่อง "อยู่ดีกินดีชีวีมีสุข" นำเสนอเป็นคนแรก


           ครูใหญ่ชี้แนะให้ปลูกพืชตั้งแต่ WEEK 1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำจริงเมื่อปะทะกับปัญหาสามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง          นำเสนอคนที่ 2 ครูอั๋นครับผม รนนิดๆ ติดพูดเร็วไปหน่อยนิสัยครับผม แผนเรื่อง "บ้านเรา My Home " ได้รับคำชี้แนะที่มีประโยชน์มาก เพราะตามแผนแล้วเป็นแค่เรื่องภายในครํวเรือน แต่หากเปลี่ยนชื่อเรื่อง เหลือแค่คำว่า " HOME " จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่มากๆ กว้างไกลมาก ๆ  ครูใหญ่ชี้แนะให้ใช้คำถามแค่เพียง 2 ข้อ คือ 1. มาจากไหน ? 2. ต่อไปจะเป็นอย่างไร ? เป็นโจทย์ให้ผมไปปรับเปลี่ยนแผนการสอน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง ในโรงเรียน...ขอบคุณครับ                
           วิพากษ์แผนของครูกุ๊งกิ้ง และครูเสริฐ เสร็จครูภรขอการบ้านอีก 1 ชิ้นคือแผนกิจกรรมจิตศึกษาให้จัดกิจกรรมด้วยตัวเองกับเด็กนักเรียนชั้นไหนก็ได้ ซึ่งเป็นการลงสนามรบจริงๆนับแต่มาที่ลำปลายมาศ สู้ สู้ ครับผม เห็นทุกคนแล้วปลื้มครับ "อนาคตเด็กไทยก้าวไกลแน่นอน"
.....................................................................................................

กิจกรรมจิตศึกษา "ปักษาป้อนเหยื่อ"กิจกรรมจิตศึกษา เรื่องปักษาป้อนเหยื่อ
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
วัสดุ อุปกรณ์  ไม้จิ้มฟัน ยางรัด แก้วน้ำ 2 ใบ
เป้าหมาย ฝึกสมาธิ เตรียมตัวก่อนเรียน
การดำเนินกิจกรรม
    1.นักเรียน ครู นั่งล้อมวง ครูแสดงท่าทางประกอบเพลง การบวก +  ( รอบ1-2 ไม่มีเสียง     รอบที่ 3-4 มีเสียง)
    2.แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มสมมุตินักเรียนทุกคนเป็นนก
    3.แจกไม้จิ้มฟันคนละ 1 อัน นักเรียนคาบไม้จิ้มฟันไว้ในปากทุกคน มือไขว้ไว้ข้างหลัง
    4.นักเรียนพร้อมครูป้อนเหยื่อ ( ยางรัด ) ข้างละ 1 เส้น ส่งต่อไปจนถึงคนสุดท้ายแล้วปล่อย    ยางลงในแก้วน้ำ
    5.ป้อนเหยื่อในลักษณะเดียวกัน แต่ครั้งนี้ครูส่งยางให้นักเรียนที่ละเส้นจนครบ 20 เส้น
    6.สอบถามความรู้สึกของนักเรียน

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
เพลงการบวก
หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง   สองบวกสองเป็นสี่ สามบวกสามนั้นซี  มีผลลัพท์เป็นเลขหก
หกบวกหกเป็นสิบสอง   ท่องจำให้เข้าใจ บวกนั้นทำยังไง จำเอาไว้เอามารวมกัน


ขอบคุณครับ
ครูอั๋นครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น