เป้าหมายหลัก

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

คณิต คิดง่าย ไม่ยากเลย

เป่ายาง
จิตศึกษาครูหนันกับพี่ปอสาม

เอ้า ปู้ด ปู้ด ปู้ด
ครูแต๋ ปู้ด ปู้ด ปู้ด
          สายๆครูใหญ่ให้นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ 10 Week ผ่านฉลุยครับ คงต้องนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนเพื่อนำร่องการจัดกระบวนการเรียนการสอน PBL อย่างเต็มรุปแบบ เต็มกระบวนการ ขอบคุณทุกคำเสนอแนะครับผม
          ช่วงบ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กับครูป้อม ครูกลอย ครุฟ้า เป็นเทคนิกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมากๆ  เห็นภาพ เห็นชัด เข้าใจง่าย เรียนรู้จากของจริง สู่ รูปภาพ สู่ สัญญาลักษณ์ หาคำตอบ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว เส้นทางไปหาคำตอบที่ถูกต้องมีมากมายหลายเส้นทางให้เดิน เด็กต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง           ก่อนกลับได้ครูใหญ่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถกการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ PBL เสริมความเข้าใจให้กระจ่างมากยิ่งขึ้น 
วาทะคารม "อยู่แค่นี้ ให้แค่นี้ " ครูอั๋นครับผม
ขอบคุณครับ
ครูอั๋นครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น