เป้าหมายหลัก

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

"สมาธิสร้างปัญญา" ป.2

  1.จิตศึกษาพัฒนาจิตใจพี่ ป .2   "สมาธิสร้างปัญญา"


                "ครูต๋อย" เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเริ่มกิจกรรมจิตศึกษาโดยวิธีง่ายๆ แต่ได้ผลดีมากเหมือนเดิม โดยใช้อวัยวะส่วนต่างของร่างกาย เช่น มือ หัว หู ตา จมูก ปาก ไหล่ เอว เข่า พร้อมกล่าวขอบคุณไปในตัวเช่น ขอบคุณพี่มือที่แข็งแรงที่ช่วยหยิบ จับ สิ่งของต่างๆได้ดี ขอบคุณพี่ขาที่แข็งแรงที่ช่วยให้เดินไปไหนๆได้ ขอบคุณพี่......เป็นต้น  การใช้วิธีนับเลขจำนวนนับ โดยครูนำก่อนนักเรียนพูดตาม จนนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะร่วมกิจกรรม และยังมีการใช้สัญญาลักษณ์มือในลักษณะต่างๆ เช่น กรรไกร ฆ้อน กระดาษ ตะปู การจีบมือ ขะยุ้มมือ ในขณะที่เล่าเรื่องประกอบด้วย สุดท้ายจึงเป็นการร่วมร้องเพลงความเกรงใจประกอบท่าทาง


               กิจกรรมจิตศึกษา ครุต๋อยนำของฝากจากป้าคนหนึงซึ่งฝากมาให้นักเรียนชั้น ป.2  เพียงเท่านี้ นักเรียนทุกคนก็กระตือรือที่จะร่วมกิจกรรม ของฝากเป็นกล่องพลาสติกมีฝาปิดสีขาวพอมองเห็นของที่บรรจุอยู่ข้างในรางๆ พร้อมกับถามนักเรียนว่า คุณป้าคนนี้น่าจะอยู่ที่ไหนในโรงเรียน มีนักเรียนชายคนหนึ่งตอบได้น่าสนใจมากว่าคุณป้าเอามาจากห้องสมุด ครูต๋อยยังรุกต่อด้วยคำถามที่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์หาเหตุผลว่า "ทำไมจีงคิดว่ามาจากห้องสมุด" เด็กชายคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่า "เพราะสิ่งของที่อยู่ข้างในเป็นวิทยาศาตร์" อืมมมมมมมม ( หงืดครับ ) ตอบไดไง คิดได้ไง เยี่ยมครับ


            เปิดพี่กล่องพลาสติกออกพี่สิ่งของยังแอบซ่อนอยู่ในถุงพลาสติกอีกชั้นหนึง ครูต๋อยให้นักเรียนดูแล้วลองให้นักเรียนทายว่าอะไรเอ๋ยอยู่ในถุง ???????????? คิดอีกรอบ ตอบหลากหลาย เร้าใจยิ่งกว่าเดิในที่สุดนักเรียนทุกคนจึงรู้ว่าพี่สิ่งของคืออะไรเมื่อได้รับถุงพี่สิ่งของครบกันทุกคน พี่สิ่งของมี1.......2.......3........ยังครับยังไม่จบ ครูต๋อยยิงคำถามหมัดสุดท้ายตรงเป้าอีกว่า "พี่สิ่งของที่วางอยู่หน้าบ้านของพี่ๆ ทุกคนทำเป็นอะไรได้บ้าง ตอบเยอะครับ ที่รองแก้ว ดอกไม้ กระเป๋า ..... หมดกระบวนการตั้งคำถามจึงเป็นบทบาทของนักเรียนจัดการกับพี่สิ่งของ 3 อย่างให้เป็นอะไรสักอย่างที่อยากจะทำ นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานมาก มากจริงๆ ไม่มีคุย ไม่วอกแวก จดจ่ออยู่กับพี่สิ่งของ 3 อย่างจนหมดเวลา
                  จากเดิมที่เข้าใจว่าจืตศึกษาเป็นเพียงกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในสาระวิชาต่างๆ ณ ปัจจุบันนี้ คิดว่าจิตศึกษาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจ จิตวิญาณของเด็ก (ผู้ใหญ่ด้วย) ให้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา เสริมสร้างความเป็นคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์

                    ช่วงบ่ายครูใช้กิจกรรม ฺBody Scan เพื่อเรียกสติของนักเรียนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันและกระโดดโลดเต้นมาเกือบ 1 ชั่วโมง ครูใช้กิจกรรมการนอนเป็นวงกลม ให้นักเรียนผ่อนคลายอวัยวะต่างๆ โดยมีเสียงเพลงและบทพูดสอดแทรกตลอดเวลา


                     กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนเขียนบันทึกถึงเรื่องผ้าในสิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว และที่อยากเรียนรู้ทุกคน แล้วจึงจับกลุ่มเพื่อคัดกรองบันทึกที่คิดว่าน่าสนใจที่สุดเป็นของกลุมตนเองทำเป็นแผ่นชาร์ทใหญ่เพื่อนำเสนอในวันต่อไป


                       วันนี้ครูใหญ่คุณครูวิเชียร   ไชยบัง ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนถึงในห้องทำงานและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความกระจ่างชัดแจ้งเกียวกับกิจกรรมจิตศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบ PBL อย่างเป็นกันเอง "จิตศึกษา คือการเรียกสติ คือการรู้สึกตัว รู้ถึงสิ่งที่ทำ นำไปสู่ความสงบสุขในจิตใจ"
"สมาธิ คือการจดจ่อต่อสิ่งที่ทำ"

ขอบคุณครับ

https://www.facebook.com/photo.php?v=879281148752006

ครูอั๋นครับผม

1 ความคิดเห็น: