เป้าหมายหลัก

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ุ6 สิงหา โยคะบริหาร

จิตศึกษาพัฒนาจิตใจ พี่ ป.3
กิจกรรมโยคะ โดยครูภร

          วันนี้ได้ไปศึกษาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูภรเป็นครูผู้สอน ครูภรใช้โยคะในการเตรียมสติของนักเรียนให้พร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้  ก่อนเล่นโยคะจัดให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม แสดงท่าท่างประกอบเพลง แล้วฝึกปฏิบัติโยคะ พร้อมๆ กับคุณครู นักเรียนให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี จากที่สังเกตนักเรียนจะชอบมากๆ  อาจเพราะได้แสดงออกกันทุกคน  และทุกคนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเล่นโยคะแต่เพียงอย่างเดียว ถือว่าเป็นการผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนพร้อมกับออกกำลังกายไปด้วย จากนั้นจึงเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงการขอบคุณต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว 
                                          


ประโยชน์ที่เด็กจะได้จากการฝึกโยคะ

ด้านร่างกาย :เด็กๆ จะได้พัฒนาความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่นของร่างกาย และความสมดุลของการทรงตัว นอกเหนือจากการได้ออกกำลังกายในวิชาพละ  เด็กที่ฝึกโยคะไม่นานนักจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายยืดหยุ่น และสามารถที่จะทรงตัวในท่าทางต่างๆ ได้เป็นเวลานาน
ด้านจิตใจ :ทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย การให้เด็กได้ฝึกโยคะ จะช่วยให้เขารู้จักการอยู่ในอิริยาบถที่สงบทั้งกาย และใจ ทำให้เด็กได้ผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการช่วยลดความเครียดจากการเรียนทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
ด้านสมอง : ช่วยเสริมสร้างสมาธิ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการฝึกโยคะ คือการฝึกลมหายใจเข้า – ออก และการจินตนาการ เด็กๆ จะถูกฝึกให้หายใจลึกๆ พร้อมกับจินตนาการให้เห็นภาพของสภาพแวดล้อมที่สดชื่น เงียบสงบ ทั้งก่อนการทำท่าโยคะ และเมื่อจบการทำโยคะ การที่เด็กตั้งจิตให้อยู่กับจินตนาการของตัวเองนั่น ผลที่ได้คือทำให้เกิดสมาธิ และส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์  โดยจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนหลังจากฝึกเสร็จ ที่เด็กๆ ทุกคนจะอารมณ์ดีและเยือกเย็น

บทความ CODOMO CLUB


                            ช่วงสาย ครูต่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม Body Scan ณ ห้องประชุมเล็ก สร้างบรรยากาศน่านอนมาก แสงไฟสลัว คลอเพลงเบาๆ ทบทวนขั้นตอนสำคัญในการจัดกิจกรรม มี 1. ผ่อนคลาย ทุกส่วนของร่างกาย ไล่ความรุ้สึกไปทีละจุด จากศีรษะถึงปลายเท้า ให้มีสติอยู่กับลมหายใจ 2. ใส่ข้อมูล ที่คุณครูอยากปลูกฝังให้กับนักเรียนให้เกิดเป็นอุปนิสัยติดตัว เช่นความรัก ความรับผิดชอบ ความกตัญญูเป็นต้น 3. ปลุกให้ตื่น คือการดึงให้กลับมารู้ตัวพร้อมเติมข้อมูลด้านบวก อาจใช้การนับจำนวนประกอบกับคำพูดถึงสิ่งต่างๆรอบกาย เพื่อกระตุ้นให้มีความรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า พร้อมสำหรับการเรียนรุ้ต่อไป


                 เสร็จจากกิจกรรม Body Scan ครูใหญ่เข้ามาพบปะกับคณะครูพร้อมให้สาระความรู้เรื่องจิตศึกษา การทำสมาธิ วิถีชุมชน ปัญญาภายนอก ปัญญาภายใน และ PLC ( การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ) 
                 ช่วงบ่ายสังเกตการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ PBL ป.1 ครูจัดกิจกรรม Body Scan โดยวิธีนอนมีการผ่อนคลายร่างกาย การใส่ข้อมูลครูใช้การเล่านิทาน เรื่อง "ราชาบนดาวสีเขียว" จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยพานักเรียนเข้าห้องสมุด เพื่อหาวรรณกรรมที่นักเรียนอยากเรียนรู้คนละ 2 เล่ม เล่มแรกเรียนรู้ที่โรงเรียน อีกหนึ่งเล่มนำกลับไปเรียนรู้ที่บ้าน แต่น่าเสียดายนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดยังไม่ได้เพราะพี่ๆ ชั้น ป.5 กำลังจัดกิจกรรมกันอยู่ จึงต้องกลับไปทำงานที่ยังค้างอยู่คือ แต่งนิทานตัวพยัญชนะแทน ชึ่งนักเรียนต่างวาดภาพ ระบายสีได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมคุณครูทั้ง 2 ท่านแม้พี่เมฆ (ชื่อถูกป่าวครับ)จะเป็นตัวป่วนอยู่ตลอดก็ตาม
วาทะ คารม "ก่อนจะทำอะไร นั่งคุยกันก่อน"  ครูใหญ่วิเชียร   ไชยบัง

ขอบคุณครับ
ครูอั๋นครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น