เป้าหมายหลัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ดอกไม้บานในใจฉัน

จิตศึกษาพัฒนาจิตวิญญาณ พี่ชั้นมอหนึ่ง ครูต๋อย

พีธีจัดดอกไม้                   ทุกคนนั่งล้อมวงเป็นรูปวงกลม รอบผ้าขาวที่ปูไว้ สนทนา ซักถาม พูดคุย อย่างเป็นกันเอง นักเรียนนำสิ่งที่เตรียมมา มี ดอกไม้ ใบไม้ ใบไม้แห้ง กิ่งไม้ ก้อนหิน เมล็ดผลไม้ ( ฯลฯ) ครูต๋อยให้สัญญาณบอกนักเรียนที่พร้อมเพื่อนำสิ่งของที่นำมาวางลงบนผ้าขาวทีละคนจนครบ พี่ตัวแทนส่งมอบกระดาษ สี ให้เพื่อนๆ " พี่ๆ มอหนึ่งที่พร้อมออกมาหยิบสิ่งของบนผ้าไปวางบนกระดาษคนละหนึ่งชิ้น" ครูต๋อย ให้สัญญาณ "ออกมาหยิบอีกคนละชิ้นหรือสองชิ้นก็ได้" ครูต่อยกล่าวต่อ หน้าบ้านของเด็กทุกคนมีภาพที่ไม่ได้เกิดจากการวาด แต่เป็นภาพจากการวางอย่างไม่รู้ตัว ครูต๋อยให้นักเรียนนักเรียนมองภาพของตัวเอง ตั้งชื่อภาพ เขียนแสดงความคิดเห็น และอธิบายความเป็นตัวตนของตนเองมากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นๆ  การนำเสนอผลงานครุต๋อยให้ทางเลือกแก่นักเรียน 2 ทางคือการอ่านข้อความที่เขียนหรือพูดอภิปรายเล่าเรื่องผลงานของตัวเอง และสุดท้ายให้สรุปจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง


" คนเเรายามมีความสุข สมหวังเปรียบเสมือนดอกไม้บาน ยามมีความทุข์ผิดหวังก็เปรียบเสมือนดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวเฉาตาย "
" หินทุกก้อนไม่โง่" คือหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิต สงบนิ่งอยู่เฉยๆ แต่มันมีความแข็งแกร่ง มั่นคง น่าเกรงขามอยู่ในตัว
                    ผลงานภาพวาดจากการวาง

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูต๋อย


จิตศึกษาพี่อนุบาล 1 ครูภร
อบอุ่น อ้อมกอด ไอความรัก ขอกอดหน่อย

            ครูเริ่มกิจกรรมโดยเริ่มจาก 1. ส่งมอบตอกมะลิให้กับนักเรียนทุกคน และร่วมสนทนาซักถาม /2.ส่งมอบถ้วยน้ำอบดอกมะลิพร้อมกล่าวอธิฐานให้กับสิ่งต่างๆ  3.ส่งต่อตะกร้าดอกมะลิให้กับคุณครู

                 กิจกรรมกอด ครูเรียกตัวแทน มอนิเตอร์สอมกอดเพื่อนนักเรียนคนแรก จากนั้นคนที่ถูกกอดจึงไปสวมกอดคุณครูแล้วนั่งอยู่กับครูส่วนตัวแทนก็ไปสวมกอดคนอื่นต่อไป ทำในลักษณะนีไปจนถึงคนสุดท้าย ครูภรเตรียมความพร้อมของนักเรียนอีกครังโดยร้องเพลงประกอบท่าทางเพลงแมงมุมลาย เพลงความเกรงใจ เพื่อที่จะเรียนรู้ต่อไป

PBL พี่ ม.1 ครูป้อม
            ช่วงบ่ายศึกษาเรียนรู้การเรียนการสอน PBL กับครูป้อมเริ่มจากการ Body Scan ผ่อนคลายร่างกายจากส่วนบนลงล่างการใส่ข้อมูลครูป้อมเพิ่มความรู้เรื่องมัดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และหน้าที่ของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนลงไปด้วย พร้อมอ่านวรรณกรรมเนื้อหาบางตอนให้นักเรียนฟังจากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่แต่ละคนได้ไปสืบค้นมา นำเสนอต่อเพื่อน ก่อนกลับบ้านพี่ๆ ม.1 จัดพิธีชา ซึ่งนักเรียนทุกคนเป็นผู้ผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตัวเองทั้งหมด                                                           จิบน้ำชายามบ่าย                                       อ่านบทกวี


ภาชนะที่ใช้ในพิธีชา

สนทนาธรรมกับครูป้อม (ล้อเล่น)

ทักษะชีวิตพี่ ม.2 ครูเส็ง
          เป็นกิจกรรมที่จัดให้ตามความสนใจของนักเรียน สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายหารายได้เป็นกองทุนในชั้นเรียน มีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และงานประดิษย์ และยังนำผลผลิตมาสนับสนุนอาหารให้กับทางโรงเรียน


           วาทะคารม " ความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจ แต่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เรายอมรับ "
 ( พี่เอ็มมี่ มอสอง )
ขอบคุณครับ

ครูอั๋นครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น